О нама

 Визија

У будућности школу видимо као школу која омогућава индивидуални развој свих њених чланова кроз савремену наставу. Желимо наставу прилагођену сваком ученику,  да би ученик стекао трајна и примењива  знања, да би научио да се самообразује и да би постао активан члан савременог друштва.


 
Мисија
                    
 Мисија   наше школе је да будемо пионири нове и модерне школе која ће нове генерације заинтересовати и мотивисати да усвајају фунционална знања, оспособљавају се за самостално учење и искористе своје потенцијале захваљујући нашој отворености и флексибилности за промене.Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај